Vår garanti

American Tourister-produkter gjennomgår omfattende testing for å sikre at reiseproduktene du stoler på, oppfyller våre strenge standarder. Hvis det likevel oppstår et problem med dette American Tourister-produktet ("produktet"), og problemet skyldes produksjonsfeil i materialer eller produksjonen, vil American Tourister, etter eget valg, reparere eller erstatte produktet i henhold til garantivilkårene og disse vilkårene. Garantien gjelder kun for den første personen som kjøper produktet eller får det i gave. Garantiens varighet er angitt på garantikortet som ligger ved produktet og/eller i produktlisten på nettsiden vår.

Denne garantien dekker kun produksjonsfeil. Den dekker ikke skader som skyldes feil bruk (for eksempel frakt av unormale ting), forsømmelse, uhell, slitasje, hvis produktet utsettes for ekstreme temperaturer, løsemidler, syrer, vann, normal slitasje eller transportskader (som skyldes for eksempel flyselskap). Selv om flere firmaer kan vedlikeholde eller reparere produktet utenfor garanti, krever American Tourister at du bruker et godkjent American Tourister-servicesenter ("servicesenter") for garantireparasjoner. Feil eller manglende vedlikehold eller reparasjoner fører til at denne garantien ikke lenger er gyldig. Klikk her for å finne ditt nærmeste servicesenter. Ikke send produktet ditt til American Tourister, det vil kun forsinke reparasjonen. Denne garantien er global, og produktet kan repareres hos alle servicesentre i hele verden. Du har selv ansvaret for alle kostnader for å få produktet til servicesenteret, inkludert, men ikke begrenset til, emballasje, fraktkostnader og eventuelle gebyrer.

For å få gjennomført garantiservice hos et servicesenter trenger du et utfylt garantisertifikat eller en original kjøpskvittering. Servicesenteret avgjør om problemet dekkes av American Touristers garanti. Hvis garantien gjelder, får du beskjed om produktet blir reparert eller erstattet. Slike reparasjoner eller erstatninger dekkes av American Touristers, inkludert kostnadene for å returnere det reparerte eller nye produktet til deg. Hvis produktet skal byttes og det ikke lenger er tilgjengelig, vil American Tourister bytte det med et tilsvarende American Tourister -produkt.

Det tas ikke ansvar for uhell og følgefeil. Arbeidskostnader og skader som skyldes at andre enn et servicesenter har arbeidet på produktet, dekkes ikke av denne garantien. Alle andre garantier er ugyldige i den utstrekning lovverket tilsier det. Denne garantien er begrenset til produktets verdi. Produksjonsspesifikasjoner kan endres uten ytterligere forvarsel. Produktets låser er kun laget for å forhindre uønsket åpning. Det er ikke sikkert de kan beskytte mot at produktet eller innholdet stjeles, blir ødelagt eller at flyselskap, flyplasspersonell eller offentlige myndigheter åpner produktet. Inspiser produktet ditt umiddelbart etter at andre enn deg har håndtert det. Hvis produktet skades under frakt, må du sende et krav til fraktselskapet (som er forsikret mot skader på produktet ditt) ved ankomst, helst før du passerer tollen.

Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter. I tillegg til disse rettighetene kan det hende at du har andre rettigheter. Disse varierer fra land til land og kan inkludere garantier, uhell og følgeskader, reparasjoner og erstatninger. Det kan derfor hende at begrensningene i denne garantien ikke gjelder for deg.